Search for European Projects

Säker arbetsdag
Start date: Jul 31, 2008, End date: Jul 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Risken för allvarlig kroppsskada i småföretag inom naturbruket är fortsatt mycket hög. Med ett systematiskt säkerhetsarbete i naturbrukets småföretag är det möjligt att närma sig den säkerhetsnivå som råder för hela näringslivet i Norge respektive Sverige. Bland målgrupperna (företag, elever, lärare och skolornas drift) är eleverna den viktigaste målgruppen eftersom ett systematiskt säkerhetsarbete i skolornas verksamhet medför att de tar med sig kunskapen ut i arbetslivet. Projektet går mot sitt slut och kan presentera två Webb-lösningar för småföretagarens systematiska säkerhetsarbete. En som renodlat hanterar riskanalyser enlig Norsk Standard 5814, och en Webb-lösning med riskanalys i två nivåer, där även avvikelser och tillbud kan hanteras.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 22.2%   78 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website