Search for European Projects

S hranicí v Evropě (CZ.04.4.83/1.2.00.1/0010)
Start date: Oct 4, 2004, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt podporuje rozšíření trhu pro jihočeské firmy (malé a střední podniky) formou odstraňování především informačních překážek o možnostech uplatnění jejich výrobků a služeb na rozšířeném trhu EU, konkrétně v Rakousku. Semináře, setkávání českých a rakouských firem, návštěvy rakouských firem českými podnikateli, individuální poradenství, účast na rakouských veletrzích, tyto projektové aktivity napomohou firmám k získání znalostí o marketingových nástrojích a budování image českých firem na rakouském trhu, které povedou ke konkurenceschopnosti MSP na jednotném trhu EU. Charakter projektových aktivit umožňuje vznik firemních partnerství a spolupráci výrobní, výzkumnou a vývojovouformou vytváření a realizace kooperačních projektů a společnou tvorbou a účastí v oborových clustrech a spřeshraničním působením. Realizací poradenství, společných návštěv inovačních firem, vzdělávacích, výzkumných a vývojových institucí i spoluprací jednotlivých projektových partnerů bude dosaženo transferu technologií a know-how.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 050 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants