Search for European Projects

Růže a meč. Výstava v klášteře ve Vyšším Brodě k historickému románu Vítek u příležitosti 200. výročí narození spisovatele Adalberta Stiftera. (CZ.04.4.83/1.3.00.1/0051)
Start date: Oct 3, 2004, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

Výstava Růže a meč ke 200. výročí narození A. Stiftera se bude zabývat problematikou vzniku české státnosti, literárním zpracováním tohoto tématu a jeho následnou recepcí. Ústřední témata ovládaná rámcovou tendencí antinacionálních myšlenkových proudů ve své konstrukci evropské státní vzájemnosti působí jako protipól k politické realitě 19. století. Téma - v kontextu společenství Evropské unie - nabízí četné paralely k aktuálnímu dění v regionech. Výstava si klade za cíl, aby problematiku tohoto literárně uměleckého díla znázornila v její bohaté členitosti a přiblížila ji návštěvníkovi z části konvenčními, z části moderními prostředky a metodami. Jedná se o zrcadlový projekt k výstavě v klášteře Schlägl, přičemž obě výstavy spolupracují v oblasti logistické a marketingové. Expozice jsou zasazeny do kontextu kulturního programu Drobné senzace Adalbert Stifter 2005, který plně zohledňuje podmínky a infrastrukturu osy Jižní Čechy a Horní Rakousko

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   2 257 668,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants