Search for European Projects

Rural Sustainable Traditional EVS camp
Start date: May 16, 2015, End date: Oct 16, 2015 PROJECT  FINISHED 

Rural Sustainable Traditional EVS camp is a shot-term EVS project, that will take place in Veliki Žitnik, Croatia from 3 - 17 August 2015, gathering 25 volunteers from Latvia, Portugal, Hungary, Finland and Bosnia and Herzegovina. Volunteers will do a lot of creative work in traditional crafts - traditional wooden fences characteristic for Lika region called "pleter", traditional wool knitting (socks, slippers, hats), weaving, have a lot of practice by helping the locals with cattle breeding, dairy, farming and gardening. They will learn about the local customs and folklore, share experiences, have a lot of intercultural learning, practice foreign languages, contribute to promotion of volunteering and Erasmus+ and EVS projects. The objective of the project is to raise awareness among young people of the importance of preserving the local customs, old traditions and cultural heritage of the rural areas, use their experience in their communities back home, create their own similar projects and spread the word about volunteering projects and opportunities that young people can create for themselves and their communities in rural areas. Ruralno Održivo Tradicionalno EVS kamp kratkotrajan je EVS projekt koji će se održati u Velikom Žitniku u Hrvatskoj od 3. - 17. kolovoza 2015., okupiti će 25 volontera iz Latvije, Portugala, Mađarske, Finske i Bosne i Hercegovine. Volonteri će sudjelovati u mnogo kreativnog rada u tradicionalnim rukotvorinama - tradicionalne drvene ograde karakteristične za područje Like - pleteri, tradicionalno pletenje vunom (čarape, šlape, kape), tkanje, imati će mnogo prakse pomažući lokalnima pri uzgoju stoke, mljekarstvu, vrtlarenju. Učiti će o lokalnim običajima i folkloru, dijeliti iskustva, imati mnogo međukulturalnog učenja, vježbati strane jezike, pridonijeti pomociji volontiranja i Erasmus+ i EVS projekata. Cilj projekta je povećati svijest mladih o važnosti očuvanja lokalnih običaja, starih tradicija i kulturne baštine u ruralnim područjima, iskoristiti svoje iskustvo u svojim zajednicama doma, stvoriti vlastite slične projekte i proširiti riječ o volonterskim projektima i mogućnostima koje mladi mogu stvoriti za sebe i zajednicu u ruralnim područjima.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants