Search for European Projects

Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem gorlickim, jasielskim i bardejowskim
Start date: Jan 31, 2012, End date: Nov 29, 2014 PROJECT  FINISHED 

Przedmiotem projektu jest budowa spójnego układu drogowego, łączącego dwie główne nadgraniczne arterie Polski i Słowacji: drogę nr 77 Svidnik – Bardejów z drogą krajową nr 28 Medyka – Zator poprzez turystyczne tereny powiatu bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako wzmocnienia turystycznego polsko-słowackiego pogranicza. Realizacja zakresu budowlanego obejmuje remont i modernizację ciągów drogowych: • Becherov – Konieczna (Powiat Bardejov)• Gładyszów – Uście Gorlickie (Powiat Gorlicki)• Hańczowa – Wysowa (Powiat Gorlicki)• Klimkówka - Uście Gorlickie -na odcinku wzdłuż Jeziora Klimkowskiego (Powiat Gorlicki)• Dębowiec - Cieklin (Powiat Jasielski)Długość odcinków drogowych objętych projektem wynosi 34,263 km, w tym: 2,705 km po stronie słowackiej i 31,558 km po stronie polskiej (6,60 km – Powiat Jasielski, 24,958 km – Powiat Gorlicki). Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i rozwój pogranicza poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu i wykorzystanie ekonomiczne wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru jako wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego. Naturalnym staje się wzmocnienie transgranicznej wymiany turystycznej, dlatego głównym postulatem projektu staje się udrożnienie ciągu drogowego łączącego obszary turystyczne po obu stronach granicy. Achievements: Przedmiotem projektu jest budowa spójnego układu drogowego, łączącego dwie główne nadgraniczne arterie Polski i Słowacji: drogę nr 77 Svidnik – Bardejów z drogą krajową nr 28 Medyka – Zator poprzez turystyczne tereny powiatu bardejowskiego, gorlickiego i jasielskiego, jako wzmocnienia turystycznego polsko-słowackiego pogranicza.Realizacja zakresu budowlanego obejmuje remont i modernizację ciągów drogowych:• Becherov – Konieczna (Powiat Bardejov)• Gładyszów – Uście Gorlickie (Powiat Gorlicki)• Hańczowa – Wysowa (Powiat Gorlicki)• Klimkówka - Uście Gorlickie -na odcinku wzdłuż Jeziora Klimkowskiego (Powiat Gorlicki)• Dębowiec - Cieklin (Powiat Jasielski)Długość odcinków drogowych objętych projektem wynosi 34,263 km, w tym: 2,705 km po stronie słowackiej i 31,558 km po stronie polskiej (6,60 km – Powiat Jasielski, 24,958 km – Powiat Gorlicki). Celem projektu jest wzrost potencjału gospodarczego i rozwój pogranicza poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenu i wykorzystanie ekonomiczne wartości przyrodniczych i kulturowych obszaru jako wspólnego polsko-słowackiego produktu turystycznego. Naturalnym staje się wzmocnienie transgranicznej wymiany turystycznej, dlatego głównym postulatem projektu staje się udrożnienie ciągu drogowego łączącego obszary turystyczne po obu stronach granicy.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   7 007 088,19
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants