Search for European Projects

Rozvoj vzdělávání pro zdravotníky (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0154)
Start date: Jun 27, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a informací, rozvoj vzdělávání ve zdravotnictví, zavádění nových technologií, přenos managerských dovedností, odbourávání zábran ve vzdělávacích a sociálních systémech. Zahraničí partner se bude na projektu podílet předáváním zkušeností, konzultacemi a účastí na semináři. Během realizace projektu bude uskutečněn seminář za účasti dvou zástupců partnerské nemocnice. Seminář bude na téma nejnovějších poznatků v oblasti zdravotní péče. V Evropě je tento model v řadě zemí úspěšně implementován. Do realizace projektu jsou zahrnuty též jazykové kurzy.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   43 960,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants