Search for European Projects

Rozvoj volnočasových aktivit pod Králickým Sněžníkem
Start date: Dec 31, 2011, End date: Dec 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Partneři projektu k sobě mají velice blízko. Oba leží na úpatí Králického Sněžníku s nejvyšší horou Králický Sněžník a dělí je od sebe jen tato dominanta zdejší oblasti. Znají se velice dobře, neboť vzájemná spolupráce probíhá na různých úrovních již mnoho let. Již v 90.letech minulého století uzavřeli mezi sebou Partnerskou smlouvu týkající se vzájemné spolupráce. Partneři se setkávají často a na jednom ze setkání byl diskutován návrh na možnost spolupráce na projektu spočívajícího v rozvoji volnočasových aktivit.Český partner se zavázal, že vypíše kurzy pro české a polské zájemce tance, divadla a karate, kteří nacvičí společná vystoupení. Ta budou prezentována při akcích většího rozsahu: Sportovní utkání, Den dětí, Jarmark řemesel a kultury, Divadelní festivala Česko-polský den kultury. Podrobný popis aktivit je v příl. č. 8.Vedoucí partner plánuje v rámci realizaci projektu rovněž nákup investičního vybavení (ozvučení, osvětlení, opona), čímž se zmodernizuje technické vybavení Kulturního domu, kde se budou společné nácviky a většina vystoupení uskutečňovat. V současnosti má k dispozici nevyhovující osvětlení a oponu, ozvučení zcela chybí a na každou akci se musí půjčovat. Polský partner zorganizuje v rámci projektu kurzy gymnastiky, karate, tance a divadla opět za účasti českých zájemců. Smyslem těchto kurzů je také nacvičit společné vystoupení, které bude představeno široké veřejnosti při obecních akcích: Sportovní utkání, Stroňské vánoce a Sportovní den dětí. Podrobný popis viz příl. č. 17. Investicí projektu je rekonstrukce podlahové plochy v hale, ve které se všechny výše uvedené aktivity uskuteční, tj. Společensko-sportovní hala ve Stronie Śląském.Jedním ze společných výstupů bude i vydání kulturního kalendáře, v němž jsou přehledně popsány plánované kulturní a sportovní akce obou partnerů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   108 733,70
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants