Search for European Projects

Rozvoj spolupráce institucí a organizací partnerských měst
Start date: Jan 31, 2006, End date: Jan 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Vzájemná spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka ležících v česko-polské příhraniční oblasti započala v roce 1994. Dosavadní spolupráce se uskutečňuje jednak v oblasti školství, kultury a hasiči. Smyslem projektu je pokračovat ve spolupráci, která již byla započata a bude v dalších letech probíhat. Posílí se spolupráce mezi danými skupinami obyvatel. Jde zejména o prohlubování spolupráce mezi Základní školou Třebovská, Ústí nad Orlicí a Szkolou Podstawowou v Bystrzyci Klodzké (Dohoda o spolupráci mezi školami), spolupráce Sboru dobrovolných hasičů Černovír a Ochotnicza Straz Pozarna Stary Waliszów.Uskuteční se společná prezentace partnerských měst na veletrzích.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   340 250,25
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants