Search for European Projects

Rozvoj spolupráce institucí a organizací partnerských měst II.
Start date: Jan 31, 2007, End date: Jan 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Spolupráce partnerských měst Ústí nad Orlicí a Bystrzyca Klodzka započala již v roce 1994. Od té doby bez přestávky se uskutečňuje spolupráce těchto měst v oblasti školství, kultury, sportu, informačních center, společná prezentace měst na mezinárodních veletrzích. Dále probíhá spolupráce Sboru dobrovolných hasičů z Černovíra a Starého Waliszowa. Smyslem tohoto projektu je pokračovat v těchto již započatých aktivitách a dále posílit spolupráci mezi danými skupinami obyvatel. Zejména se jedná o výměnnou spolupráci mezi základními školami, dobrovolními hasiči, základní uměleckou školou. Jedná se také o spolupráci mezi IC a vytváření propagačních materiálů s česko-polskou účastí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 73.4%   580 900,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants