Search for European Projects

Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS - ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchu
Start date: May 31, 2009, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Města Karviná a Ustroň jsou dvě největší lázeňská města na území Euroregionu Těšínské Slezsko. Spolupráce obou měst trvá již delší dobu, např. zahrnovala společný projekt základních škol. Města mají podobnou tradici v těžkém průmyslu a lázeňství (v obou městech se nachází zřídla léčivé vody); navštěvují je podobné skupiny turistů (lázenští hosté), tímto způsobem přirozeně vznikla iniciativa rozvoje společných aktivit v oblasti cestovního ruchu a kultury. Unikátní lázeňský charakter obou měst, malá vzdálenost mezi nimi umožnila využití existujících podobenství s cílem rozvoje cestovního ruchu skrze vytvoření a propagaci nového produktu cestovního ruchu "Lázně Euroregionu ŚC/TS". Toto vyžaduje řadu propagačních a investičních aktivit. K nejatraktivnějším lokalitám v Karviné patří okolí lázní - zámecký park. Je to také jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst. Není však profesionálně vybaveno, chybí zde infrastruktura pro trávení volného času a zázemí pro organizování kulturních akcí. V Ustroni je problémem neexistence lázeňského parku v městské lázeňské části. Lázně v Ustroni přijmou ročne přes 21 tis. pacientů, proto existuje naléhavá potřeba vytvoření atraktivní infrastruktury aktivního odpočinku a typické lázeňské infrastruktury (pavilon pramenů, fontána). Záměrem partnerů podporou rozvoje cestovního ruchu v Karviné a Ustroni skrze zkvalitnění přístupu k informacím o nabídce partnerského města, navázání úzké spolupráce úředníků odpovědných za propagaci cestovního ruchu, započetím tradice pravidelného organizování kulturních akcí a také výstavbou nezbytné infrastruktury zajistit návštěvníkům zázemí pro volnočasové aktivity. Achievements: Spolupráce pro rozvoj cestovního ruchu se stala předmětem projektu realizovaného samosprávou dvou lázeňských měst - statutárního města Karviná a města Ustroń. Při realizaci projektu Rozvoj spolupráce dvou největších lázeňských měst Euroregionu TS-ŚC Karviné a Ustroni v oblasti kultury a cestovního ruchuse partneři rozhodli využít lázeňský charakter obou měst, malou vzdálenost mezi nimi a existující podobnosti s cílem utvořit a propagovat nový turistický produkt s názvem Lázně Euroregionu TS-ŚC. Návrh rozvoje společných aktivit v oblasti cestovního ruchu a kultury, které zahrnují vybudování turistické infrastruktury k aktivnímu trávení volného času, organizaci společných kulturních akcí a vzájemnou propagaci, vyplýval ze skutečnosti, že obě města mají podobné průmyslové a lázeňské tradice a navštěvují je podobné skupiny turistů. Projekt zahrnoval dva druhy činností. První skupinu reprezentují investiční aktivity, které zahrnují přizpůsobení nezbytné infrastruktury k potřebám projektu. Úlohou druhé skupiny bylo zlepšení přístupu k informacím o nabídce města souseda, navázání těsné spolupráce úředníků zodpovědných za propagaci cestovního ruchu a zahájení tradice pravidelného organizování společných kulturních událostí. V rámci infrastrukturálních aktivit realizovaných na polské straně byla postavena lázeňská dvorana, fontána napájená slanou vodou s otevřeným inhalatoriem kolem, promenádní stezky, stezky zdraví a vzdělávací naučné stezky. Byly zařízeny zelené plochy i s provedením krajinných prvků malé architektury. Na české straně byl postaven turistický objekt Loděnice spolu s doprovodnou infrastrukturou. Propagace projektu zahrnovala tisk dvoujazyčných materiálů - letáku Lázně Euroregionu TS-ŚC, lázeňského průvodce, letáku s plánem jednodenního výletu a také kalendář kulturních akcí na léta 2010 a 2011.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 097 863,01
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants