Search for European Projects

Rozvoj příhraničního dopravního centra v Tanvaldu - část 1. - stavba zastávek MHD
Start date: Jun 30, 2004, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

V rámci plánovaného projektu dojde k modernizaci infrastruktury, vedoucí ke zlepšení konkurenceschopnosti přeshraniční oblasti, zároveň k posílení dostupnosti města Tanvald, kulturních zajímavostí, sportovišť, zařízení zdravotní péče i ostatních zařízení pro návštěvníky z polské části regionu i k zlepšení dopravní obslužnosti obyvatelstva Tanvaldu a okolí v návaznosti na mezinárodní veřejnou (autobusovou) dopravu do polské části příhraniční oblasti. Posílení dostupnosti v rámci regionu bude docíleno zkvalitněním infrastruktury veřejné hromadné dopravy, v 1. části záměru stavbou 4 autobusových zastávek, nacházejících se v bezprostřední blízkosti kulturní, sportovní, zdravotní infrastruktury.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 322 111,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants