Search for European Projects

Rozvoj přeshraniční spolupráce škol a folklórních souborů Budějovicko-sever - Arbesbach (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0510)
Start date: Apr 30, 2007, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Předkládaný projekt je zaměřen na realizaci dvou relativně samostatných aktivit spočívajících v zajištění dvoudenního školního pobytu studentů a pedagogického dozoru Základní školy Borek v obci Arbesbach, resp. partnerské instituci Volks- und Hauptschule Arbesbach, a účasti zástupců kulturní a politické reprezentace mikroregionu Budějovicko - sever na folklórním festivalu v Arbesbachu. Záměr ve své podstatě navazuje na v minulosti realizované společné aktivity obou partnerů - Svazku obcí Budějovicko - sever a dolnorakouské obce Arbesbach - spočívající v setkáních zástupců regionů či organizaci vícedenních pobytů školských zařízení obcí Borek a Arbesbach ve spřáteleném vzdělávacím zařízení.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   41 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants