Search for European Projects

Rozvoj partnerství mikroregionu Hrušovansko a rakouského regionu Land um Laa (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0056)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Výměnné jednodenní exkurze zájmových skupin, žáků základních a mateřských škol, zastupitelů měst a obcí obou příhraničních regionů Hrušovansko a Land um Laa, které povedou především k výměně informací, know-how, navázání nových kontaktů potřebných pro další spolupráci.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   45 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants