Search for European Projects

Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí. Turistické využití Złotoryje a Mimoně
Start date: Dec 31, 2008, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Města Mimoň a Złotoryje(Partnerská smlouva z 9.05.2000)realizují od r.99 program komplexního zlepšení nabídky měst v oblasti cestovního ruchu.Důvodem je i každoročně se zvyšující počet turistů,kteří navštěvují oblast polsko-českého pohraničí.Rozvoj cestovního ruchu je do značné míry ovlivněn především existencí unikátních památek a objektů v regionu.V Złotoryji se nachází zlaté doly a nejstarší zachovalé urbanistické uspořádání obce ze 13.stol.,v Mimoni můžeme obdivovat repliky jeruzalémského Božího hrobu ze 16.stol.,nebo do dnešní doby zachovalá nemocnice. Prvkem,který obě města spojuje,je jejich poloha-již1000 let se nacházejí na bývalé evropské obchodní cestě zvané"via regia".Po mnoho staletí tato obchodní cesta,probíhající z Lipska přes Vratislav,Złotoryji,Liberec a Mimoň do české Prahy a dále na Blízký východ,rozhodovala o úspěchu a rozvoji na ní se nacházejících měst Německa,Polska a Česka.Projevem tehdejšího významu cesty je i dnešní poloha Złotoryje a Mimoně u důležitých komunikačních stezek,Złotoryje u dálnice A4 a Mimoň 40 km od Prahy.I přes dosud vynakládané snahy dochází v obou městech ke snižování kvality nabídky cestovního ruchu v důsledku intenzivního procesu dekapitalizace a také postupující degradace historicky cenných objektů.Je zde znatelná absence komplexního řešení problému a společné strategie, která by mohla, prostřednictvím integrace místních samospráv a turistických oblastí pohraničí, umožnit využití potenciálu cestovního ruchu a potenciálu kulturního,který obchodní cesta zvaná"via regia"oběma stranám hranice nabízí.Pouze integrovaný přístup,tematicky propojený s dědictvím cesty,umožní vytvořit konkurenční a atraktivní nabídku cestovního ruchu.Projekt bude obsahovat tyto činnosti:obnova fragmentů urbanistického uspořádání obce ze 13.stol. ve Złotoryji,v Mimoni oprava a adaptace nemocnice potřebám regionálního muzea,vytvoření sítě spolupráce měst,zhotovení map produktů cestovního ruchu,vytvoření vícejazyčné naučné stezky a servisu www.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.5%   1 134 397,51
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants