Search for European Projects

Rozvoj cestovního ruchu Euroregionu Silesia - toulky Novojičínskem
Start date: Oct 2, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Město Nový Jičín a jeho okolí leží v regionu Severní Moravy a Slezska a je částí Eroregionu Silesia. Jeho polohu lze považovat za strategickou vzhledem k jeho umístění v koridoru Moravské Brány. Novojičínsko je oblast s nebývalou koncentrací architektonických památek, na jeho území se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti – Beskydy a Poodří,a tudíž zde existují příznivé podmínky pro rozvoj turistického ruchu. Cílem předkládaného projektu, založeného na principu partnerství měst a obcí, je prostřednictvím vhodně zvolené propagace a informačního systému regionu umožnit zvýšení počtu návštěvníků Euroregionu Silesia, a tím i kvalitu poskytovaných služeb v oblasti cestovního ruchu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.9%   358 531,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

4 Partners Participants