Search for European Projects

Rozumíme si
Start date: Nov 6, 2007, End date: May 30, 2008 PROJECT  FINISHED 

Projektem Rozumíme si chceme podpořit přeshraniční spolupráci dvou podobných základních škol na úrovni sportovních aktivit mládeže. Naše spolupráce má ověřit porozumění si skupin mladých lidí, kteří se setkávají při sportu. Jde o pokračování spolupráce mezi školami, které se již setkaly . Společná práce zaměřená na srovnání historie a současnosti, ale také regionálních poměrů sousední země prezentovala porozumění, vzdělání v oblasti jazykových znalostí. Cílovou skupinou jsou žáci české a polské základní školy, jejich pedagogové. Jedná se nám o účast na 2. ročníku memoriálu Marka Bílého (viz. příloha č. 5). Z předešlého projektu již máme vytvořenou síť kontaktů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   112 899,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants