Search for European Projects

ROZHĽAĎME SA - výstavba rozhľadne, rozvoj cestovného ruchu a propagácia prírodného dedičstva v regióne Kysuce a Rajcza (ROZHĽAĎME SA - výstavba rozhľadne, rozvoj cestovného ruchu a propagácia prírodného dedičstva v regióne Kysuce a Rajcza)
Start date: Aug 31, 2009, End date: Aug 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie turistickej infraštruktúry a zvýšenie atraktivity regiónu Kysuce – Rajcza. Počas projektu sa postaví rozhľadňa v obci Stará Bystrica, označia sa existujúce lesné cesty a chodníky na slovenskej strane, na trasách sa vybudujú oddychové miesta, obnoví sa turistická trasa Priehybok – Veľká Rača v Poľsku, vypracuje sa spoločná turistická stratégia. Dobudovaním cyklotrás a turistických trás na slovenskej strane v Bystrickej doline sa vytvoria nové možnosti pre milovníkov turistiky, plynulý prechod po značených trasách až do Poľska a naopak. Achievements: Hlavným cieľom projektu bolo dobudovanie turistickej infraštruktúry a zvýšenie atraktivity regiónu Kysuce – Rajcza. Kľúčovou investíciou v projekte bola stavba rozhľadne v obci Stará Bystrica. Tým, že sa nachádza na kopci, poskytuje možnosť pozrieť si okolie skoro z vtáčej perspektívy. Dodatočne boli vyznačené nové turistické a cyklistické chodníky a zrekonštruovala sa cezhraničná turistická trasa Priehybok – Veľká Rača. Na vyznačených trasách boli umiestnené informačné a vzdelávacie tabule a vytvorili sa miesta na oddych. V regióne vznikli vďaka realizácii projektu nové možnosti pre milovníkov turistiky.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   283 829,27
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants