Search for European Projects

Rookie To Whiz
Start date: May 31, 2011, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projektets målgrupp är musiker, studenter, nyetablerade och etablerade företag inom musikbranschen samt relaterade kulturella och kreativa näringar. De genrer projektet kommer att inriktas så det kallad "populär musik". Detta inkluderar utövare och företag av pop, hip hop, olika former av electronica, rock, jazz och folkmusik. Målgruppen ska erbjudas behovsanpassade kunskapen och erfarenhetsutbyten och mötesplatser för att skapa förutsättningar för att utveckla sin affärsverksamhet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.7%   337 778,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website