Search for European Projects

Rok Domenica Martinelliho - od barokního umění k vzájemnému poznání (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0271)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Hlavním obsahem projektu je uspořádání semináře s ústředním tématem Rok Domenica Martinelliho - od barokního umění k vzájemnému poznání, který má upozornit veřejnost na dávné kulturní vztahy mezi Českými zeměmi, Rakouskem a dalšími evropskými státy. Ústředními tématy přednášek bude barokní architektura, představovaná především díly stavitele Domenica Martinelliho, autora tří sakrálních staveb v Rousínově a mnoha dalších v regionu a dále na mnoha místech Rakouska včetně Vídně. Dalším souvisejícím tématem bude barokní hudba v období života D. Martinelliho. Účast na semináři jako přednášející a odborný konzultat projektu potvrdil Univ. prof. Dr. Hellmut Lorenz z Univerzity ve Vídni, odborník evropského významu na danou problematiku. Přislíbena je i účast Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a další externí odborníci na připravované téma. Součástí projektu je publicita tématu formou vydání dvojjazyčných (ČJ, NJ) barevných letáků pro širokou veřejnost, které budou distribuovány do reginonu prostřednictvím TIC a dalších institucí v Čechách i v Rakousku. Dalším výstupem bude vydání sborníku přednesených přednášek, které budou poskytnuty zúčastněným českým i rakouským subjektům ke studiu i kprezentaci Projekt bude mít také samostatné webové stránky. Na hlavní projekt semináře budou navazovat doprovodné akce - koncerty barokní hudby, výstava s tématem baroka a další společenské akce pořádané jinými subjekty pořádané v Čechách a v Rakousku. Publikace a jiné výstupy: Uspořádaný seminář - 1 den v měsíci září 2006 Publikace 500ks dvojjazyčná (česká-německá), cca 100 stran, formát A5 Letáky 5 000ks dvojjazyčné (české-německé), barevné, formát skládačka Prezentace v tisku - min. ve 3 různých regionálních tiskovinách Prezentace v médiích - 10 x Webové stránky projektu 1x dvojjazyčné (české, německé)
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   153 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants