Search for European Projects

Risk analysis without borders (Gränslös riskanalys 2005-2007)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Utarbeta förutsättningar för samverkande ledningssystem mellan norska och svenska myndigheter samt utarbeta underlag för förebyggande arbete och genomföra kompetensutveckling inklusive gemensamma övningar.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details