Search for European Projects

řírodně historická stezka po stopách královny Marianny Oranské? (Přírodně historická stezka po stopách královny Marianny Oranské?)
Start date: Nov 30, 2008, End date: Sep 29, 2010 PROJECT  FINISHED 

Projekt bude součástí většího úkolu nazvaného Stezka královny Marianny Oranské (dohoda v této věci byla 17.12.2007 v Bílé Vodě).Realizace projektu přispěje ke zlepšení technického stavu historického komplexu vápenek a zpřístupní je pro turisty. Přispěje ke vzniku nového turistického produktu v oblasti polsko-českého příhraničí a ke zpestření turistické nabídky obou příhraničních obcí. Po vstupu Polska a Česka do Schengenského prostoru přestala hranice představovat bariéru mezilidských kontaktů. Vznikly lepší možnosti pro sport, pěší turistiku, cykloturistiku, poznávání společné historie.V rámci realizace projektu bude zrekonstruován komplex vápenek ve kterých se dříve pálilo vápno. Stěny budou zesíleny pásy z armované, žebrované oceli umístěnými ve spárách na vnější straně stěn. Spáry budou doplněny cementovým potěrem a doplněné kameny. V horní části stěn bude proveden železobetonový věnec. Na zdech vápenek budou vylita dvojnásobně armovaná, železobetonová deska s kovovým zábradlím vyplněným svařovanou tkanou sítí. Vzniknou zde vyhlídková místa, k nimž povede kovové schodiště z profilů s lehkými perforovanými nášlapy. Okolí vápenek bude upraveno. Bude vytýčená přírodovědná a historická stezka v délce asi 10 kilometrů probíhající obcí Złoty Stok a Bílá Voda. Na trasu budou umístěné tříjazyčné (polsko-česko-německé) tabule, po čtyřech na každé straně hranice. Projití trasy zabere asi 4 hodiny. Bude vydán barevný tříjazyčný leták formátu A4.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   60 724,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants