Search for European Projects

říprava Mezinárodní výstavy k výročí Karla Klostermanna 2008 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0478)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Jul 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Na rok 2008 připravuje žadatel ve spolupráci s Jihočeským krajem, ostatními krajskými muzei, zahraničními partnery, zájmovými organizacemi apod. mezinárodní výstavu ke 160. výročí narození spisovatele Šumavy Karla Klostermanna. Obsahem tohoto přípravného projektu je příprava scénáře výstavy, libreta a architektonického návrhu, pasportu vhodných výstavních exponátů v majetku jihočeských muzeí, návrhů na jejich případné restaurování. Tyto předpokládané výsledky projektu budou dosaženy - zapojením zaměstnanců muzeí do projektového týmu, který připraví scénář a libreto výstavy, pasport exponátů, - jejich spoluprací s domácími i zahraničními kolegy a experty - rešerše historických materiálů, - realizací odborných seminářů na toto historické téma - poradenství, - překlady českých textů do německého jazyka a naopak. Součástí výstavy k výročí K.Klostermanna bude i jeho odkaz současnosti a nynější obraz činností (pálení uhlí, plavení dřeva, podmalby na skle, malování nábytku, obchodní činnosti, pašování aj.), které ve svých dílech popisoval. Samotná výstava a oslavy s ní spojené budou předmětem velkého projektu předloženého do programu přeshraniční spolupráce 2007-2013, který žadatel připravuje k předložení v roce 2007.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   99 680,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants