Search for European Projects

řijeďte k nám - budete vítáni! Pouť ke svatému Wofgangovi (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0261)
Start date: Apr 2, 2006, End date: Nov 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Pilotní projekt neinvestičního charakteru odpovídá základnímu cíli a obsahuje: vydání naučné mapy a organizaci tří níže uvedených společných setkání obyvatel obou obcí. Očekává se účast široké veřejnosti z obou obcí a jejich okolí, popř. ze Znojemska. Výstupy projektu jsou : A. setkání: 1. zahájení provozu nového hraničního přechodu Hnanice - Retzbach (červen 2006), termín bude upřesněn podle dispozic MZ. 2. setkání u Svatého kamene, Rakousko (10. 9. 2006) - akci zajistí rakouský partner. 3. pouť ke sv. Wolfgangovi, Hnanice, Česká republika (21.10. 2006) B. naučná barevná mapa o sakrálních stavbách v obci Hnanice a Unterretzbach (část Mitterretzbach a Oberretzbach) v nákladu 3000 ks výtisků. Mapa bude vytištěna v česko - německé verzi. Digitální verze map bude aplikována na internetové stránky obce Hnanice. Naučná mapa bude obsahovat pěší turistickou trasu s procházkou k 17 sakrálním stavbám v okolí obce Hnanic a 7 stavbám na území obce Retzbach, část Mitterretzbach a Oberretzbach. Součástí budou podrobné informace - popis, historie a fotografie sakrálních staveb včetně detailní charakterizace osoby patrona, kterému byl objekt zasvěcen. Vydáním této naučné mapy a motivováním k jejich shlédnutí dojde k posílení sounáležitosti obyvatel k obcím, zájmu o kulturní a historické dědictví, podpoře významu sakrálních staveb a zvýšení informovanosti občanů o historii obcí a jejich památek. Podrobný popis akcí a naučné mapy je uveden v příloze C1. Projekt Přijeďte k nám - budete vítáni! Pouť ke svatému Wolfgangovi, kdy dojde ke společnému setkávání obyvatel obcí Hnanice a Retzbach, je typem projektu kulturní výměny, včetně dalších aktivit, jako je sport a turistika. Projekt je připraven k okamžité realizaci, což dokladují přílohy C1 - C9. Realizace partnerského projektu v oblasti Weinviertel a zapojení obce Retzbach je popsáno v kapitole 4.5 Role partnera v žádosti ELZA. Nedílnou součástí projektu je jeho publicita popsaná v části 3.3 Aktivity žádosti ELZA.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   181 717,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

5 Partners Participants