Search for European Projects

Revitalizace objektu Větruše v Ústí nad Labem: sportoviště - zrcadlové bludiště
Start date: Apr 30, 2005, End date: Dec 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Obsahem projektu je výstavba zrcadlového bludiště Větruše v Ústí nad Labem. Projekt počítá se zatraktivněním lokality pro návštěvníky v rámci širšího projektu Revitalizace objektu Větruše a bude tedy doplňkovou aktivitou sportovně rekreačního areálu.Spolupráce s německým partnerem bude založena na společné propagaci projektu v rámci nabídek cestovního ruchu na obou stranách příhraničního regionu a dále na účasti na pořádání společenských akcích obou měst (Ústí nad Labem a Chemnitz).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   114 332,00
  • 2000 - 2006 Saxony - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform