Search for European Projects

Restart humanity!
Start date: Aug 1, 2016, End date: Dec 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

Restart humanity! is a training course embracing a very trending issue in Europe that includes discussion on human rights in context of refugees and non-violence. Project contributes to developing the quality of support systems for youth workers/teachers in field of human rights and the capabilities of civil society organizations/schools to promote human rights and conflict resolution.Location of the project implementation will be in Croatia, in the campsite Tunarica in Istria region and will include 20 participants in total coming from 5 different countries: Croatia, Serbia, Austria, Slovenia and Former Yugoslav Republic of Macedonia from 01st till 08th September 2016 in a training course that will use non formal education within the proposed activities that tend to : Facilitate participants in the topic communication and conflict resolution techniques, Enhance knowledge about human rights in the doctrine of "Responsibility to Protect" (R2P) assuming existence of responsibility of members of the international community, the obligation to respond to mass violations of human rights, children's rights and in particular the rights of refugees, Enhance knowledge about the Rights of the Child and the Rights of Refugees, Present to participants programs of the Council of Europe and the European Commission which support activities promoting knowledge and raising the awareness on human rights among young people, Facilitate participants in specific methods and tools useful in the work of the Human Rights educator. This project will be focused on motivation, (self)-empowerment and civic courage so the participants will feel more self-secure and capable of taking initiatives in their organizations on the human rights topics. Potential longer term benefits are the knowledge and sensibility about human rights and more specifically- Refugees rights, which will be spread among youth in partner countries, in order to have strong and positive impact in primary local level- but as a result of proper and positive education- on regional level, and by focus of proper values- European level as well.Pokreni humanost! je trening koji obuhvaća aktualni problem u Europi, kroz temu i raspravu o ljudskim pravima u kontekstu problema migranata i nenasilja. Projekt pridonosi razvoju kvalitete sustava podrške za osobe koje rade s mladima / edukatore u području ljudskih prava i sposobnosti organizacija civilnog društva / institucija i škola za promicanje ljudskih prava i rješavanje sukoba. Lokacija provedbe projekta biti će u Hrvatskoj, u kampu Tunarica u Istri, a uključivat će 20 sudionika iz ukupno 5 različitih zemlji: Hrvatske, Srbije, Austrije, Slovenije i Makedonije od 01. do 08. rujna 2016. kroz trening u kojem će se koristiti neformalno obrazovanje kroz predložene aktivnosti koje imaju tendenciju da: omoguće sudionicima postupke i ponašanje na temu komunikacije i rješavanja sukoba, unaprijeđenje znanje o ljudskim pravima kroz "odgovornosti za zaštitu" (R2P) pretpostavljajući postojanje odgovornosti članova međunarodne zajednice, obvezu da odgovore na masovnim povrede ljudskih prava, prava djeteta, a posebno prava imigranata, unaprjeđenje znanja o pravima djeteta i pravima migranata, znanje o programima Vijeća Europe i Europske komisije koji podržavaju aktivnosti koje promiču znanje i podizanje svijesti o ljudskim pravima među mladima, prijenos znanja o specifičnim metodama i alatima koji su korisni u radu pedagoga za ljudska prava. Ovaj projekt će biti usmjeren na motivaciju, (samo) -osnaživanje i građansko ohrabrenje i participaciju, na način da se sudionike osnaži i motivira da budu što sigurniji u sebe i poduzetni za uzimanje inicijative i kreiranje aktivnosti u svojim organizacijama na temu ljudskih prava. Potencijalne dugoročne prednosti su znanje i senzibilitet o ljudskim pravima i veća prava migranata, koji će se širiti među mladima u zemljama partnerima, kako bi imali jak i pozitivan utjecaj na lokalnom nivou, ali i pravilno i pozitivno obrazovanje na regionalnoj razini pa potom i na europskoj razini.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

4 Partners Participants