Search for European Projects

řeshraniční spolupráce spolků Přešticka a spolků města Nittenau (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0203)
Start date: Sep 29, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Cílem projektu je uspořádat několik společných akcí spolků zájmového území Přešticka a města Nittenau za účasti nejširší veřejnosti a rozšířit tak stávající přeshraniční spolupráci mezi městy Přeštice a Nittenau na celé zájmové území mikroregionu Přešticko. Vyvrcholením těchto akcí bude podpis deklarace rozšířené přeshraniční spolupráce mezi mikroregionem Přešticko a městem Nittenau.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 74%   88 687,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants