Search for European Projects

řeshraniční propojení komunikací Špindlerův Mlýn-Podgorzyn - II. etapa (Přeshraniční propojení komunikací Špindlerův Mlýn-Podgorzyn - II. etapa)
Start date: Feb 28, 2009, End date: Jan 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt řeší rekonstrukci místních komunikací ve Špindlerově Mlýně a Podgórzyně, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Existují bariéry v dopravní dostupnosti mezi těmito obcemi a navazujícími regionálními sídly (Vrchlabí, Jelení Góra, Hradec Králové). Cílem celého integrovaného projektu je vytvořit přímé dopravní propojení mezi ČR a PL v centrální oblasti Krkonoš, které v současné době neexistuje.Celý integrovaný projekt je rozdělen do 3 etap. V první již realizované etapě došlo k rekonstrukci prvních vybraných úseků české části komunikace ke státní hranici (INTERREG IVA) "Cesta Špindlerův Mlýn - Przesieka (Borowice)". V rámci programu PHARE 2003 byly zrekonstruovány místní komunikace ve Špindlerově Mlýně. Na polské straně hranice byly zrekonstruovány cyklistické stezky v oblasti Przesieka-státní hranice.Předložený projekt řeší II. etapu - dokončení rekonstrukce úseku Špindlerův Mlýn-státní hranice a rekonstrukce místních komunikace v Podgórzyně.Předmětem III. etapy a navazujícího projektu bude dokončení propojení obou komunikací rekonstrukcí tzv. "Sudetské cesty" - Podgórzyn - Státní hranice.Komunikace Špindlerův Mlýn-státní hranice je klíčovou přístupovou cestou do hřebenových partií centrálních Krkonoš, využívaná složkami záchranného systému a to i při zásazích na polském území (obtížný přístup z polské strany).Stávající stav úseků komunikací, které jsou předmětem projektu je nevyhovující - propadlé krajnice, bodové závady, porušený povrch. Svršek je dále narušován především v zimních měsících v důsledku nepříznivých klimatických podmínek v oblasti (horský terén). Tento stav tak ještě více stěžuje dopravu a prodlužuje přepravní časy.Údržba komunikací je finančně velmi náročná.Vytvoření přeshraničního propojení obcí je jedím z prioritních projektů.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   2 314 895,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants