Search for European Projects

řeshraniční keramická dílna - Setkání českých a rakouských studentů za účelem vytvoření společné plastiky (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0188)
Start date: Sep 20, 2005, End date: May 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Umění mluví za člověka, za národy, za lidstvo. (K.Čapek) Setkání českých a rakouských studentů za účelem vytvoření společné plastiky. Hlavním obsahem týdenního přeshraničního setkání je vytvoření společného návrhu plastiky pro město České Velenice. Smysl hledání a tvoření je v konfrontaci s konkrétním místem, kde budou hotové objekty umístěny. Proto spolu studenti stráví celý týden právě v hraničním městě Č. Velenice, kde se budou moci inspirovat samotným místem a historií. Dvě města (Č. Velenice a Gmünd), která v dějinách prožívala společnou historii byla v určitém okamžiku rozdělena. Smyslem projektu je ukázat mladým lidem právě to, co nás spojuje, odstranit předsudky, dát impulz k vzájemnému porozumění, navázat nová přátelství, získat zkušenosti a vidět, jak sny a návrhy nabývají reálné podoby. Studenti Střední průmyslové školy keramické v Bechyni spolu se skupinou TOGETHER (spolek mladých umělců) pod vedením pedagogů a keramiků vytvoří návrh plastiky, která by měla symbolizovat propojení a porozumění. Po konzultaci s městem a SPŠK budou tyto objekty instalovány na vhodném místě. Vzhledem k dobré spolupráci s rakouskými partnery prostřednictvím Přeshraničního impulzního centra a k pořádání mnoha přeshraničních kulturních projektů, by Město Č. Velenice získalo objekty, které by byly umístěny nejlépe na „malém náměstí” v blízkosti hraničního přechodu pro pěší, které je dějištěm mnoha kulturních akcí. Plán činností týdenního workshopu bude sestaven na základě pevného programu (prohlídka obou měst, inspirace místem, přednáška o historii Č. Velenic a Gmundu, návštěva výstavy mapující historii města, výlet do Klikova-městečko s hrnčířskou tradicí, tvorba návrhu, malý trh s expozicí pro veřejnost: představení a prodej prací studentů SPŠK Bechyně a Klikovské keramiky, představení vítězného návrhu). K této akci bude vydán tiskový výstup (malé leporelo) v nákladu cca 1000 ks v němčině a češtině, který přispěje k propagaci města a regionu na české i rakouské straně.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   92 931,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants