Search for European Projects

řeshraniční dny podnikání na Třeboňsku (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0483)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Feb 27, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt zahrnuje řadu aktivit jejichž jednotným cílem je podpoření hospodářského rozvoje česko-rakouského příhraničí – konkrétně na území mikroregionu Třeboňsko a přiléhající straně rakouského příhraničí. Projekt je zaměřen na cílové skupiny podnikatelských subjektů, mládeže, turistů, ale i profesních skupin zaměstnanců nebo široké veřejnosti regionu. Projekt předpokládá realizaci řady aktivit s výrazným přeshraničním dopadem. Projekt bude realizován společně žadatelem a jeho partnery – českým a rakouským partnerem projektu. Partnerství obou těchto subjektů je pro realizaci projektu významné a zaručuje dosažení co nejlepších výsledků projektu. Konkrétními aktivitami projektu budou zajištění slavnostního zahájení celé akce s řadou významných hostů z obou stran hranice, uspořádání prezentační akce podnikatelské veřejnosti regionu Třeboňska, uspořádání dnů česko-rakouské kuchyně ve vybraných restauracích regionu, uspořádání exkurze do partnerského města s tématem shlédnutí úspěšných realizovaný projektů a prezentace rakouských partnerů. Další aktivitou bude i uspořádání exkurze třeboňských žáků do podniků v regionu (cílem je motivace pro volbu zaměstnání) a zajištění publicity projektu. Důležitým výstupem projektu bude i vytvoření německé jazykové verze prezentační publikace o historii a současnosti podnikání v příhraničním regionu Třeboňska. Cílem této publikace je zajistit šíření povědomí o podnikatelském prostředí na Třeboňsku i za hranicemi (podpoření obchodních a partneských vztahů v přeshraničním kontextu). Všechny aktivity budou realizovány za účasti rakouských parterů a hostů ze zahraničí a bude na nich zajištěno tlumočení. Projekt bude realizován po dobu 10 měsíců (do konce roku 2006). Projekt navazuje na dosavadní dlouhodobou spolupráci všech partnerů projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75.1%   59 290,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants