Search for European Projects

řeshraniční cyklostezka Prudnik - Jindřichov jako element cyklostezek Euroregionu Praděd (Přeshraniční cyklostezka Prudnik - Jindřichov jako element cyklostezek Euroregionu Praděd)
Start date: Mar 31, 2009, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Pohraničí PL-CZ patří do turisticky atraktivních oblastí. Nacházejí se zde značné disproporce v nasycení turistickou infrastrukturou a to na obou stranách hranice. V České republice se nachází více označených cyklotras. Na území okresu Opole neexistuje ani jedna příhraniční cyklotrasa spojující oba státy. Několik let však existují rozestavěné koncepce a mapy potenciálních tras, ze kterých je jen několik částečné označených. Cílem projektu je doplnění této mezery jako odpověď na obrovský požadavek cykloturistů z pohraničí a dalších oblastí.Předmětem projektu je stavba cyklotrasy na úseku Jindřichov - Prudnik jako další součást koncepce cyklotras Euroregionu PRADĚD vypracované před 6 lety. Spojí tak tyto hlavní trasy: zámků, paláců a Slezských svatostánků. Povede od památkového historického centra Prudnika, přes lesní území (mezi jinými Góry Klasztornej), turistickou obec Dębowiec, po Jindřichov (kde se spojí s již fungujícími cyklotrasami) a umožní spojení turistické infrastruktury na obou stranách hranice. Trumfem tohoto řešení je oddělené umístění této trasy od veřejné silnice, což zajistí bezpečnost cyklistům a zdůrazní přednosti okolí (mezi nimiž je vedena i trasa přes les - tento úsek bude proveden z prostředků Lesní správy Prudnik). Trasa bude označená, s odpočívadly a tabulemi. Hlavním důvodem urychlení prací je rozhodnutí o zorganizování obrovské mezinárodní cykloturistické akce v Prudniku v červnu 2010 pod záštitou UECT (European Union of Cycle Touring) - VI. Evropského Týdne Cykloturistiky (zhruba 2000 turistů z celé Evropy). Prudnik bude logistickou základnou akce (ubytování, stravování, kulturní program). Společným záměrem institucí okresu Prudnik a obce Jindřichov je zapojení obce Jindřichova do zmiňovaného srazu. Partneři podají na tuto akci společný projekt do Euroregionu Praděd. Achievements: Hlavní aktivitou projektu byla výstavba přeshraniční cyklostezky v úseku Jindřichov – Prudnik. Stezka začíná v historickém centru Prudniku, prochází přes lesní území (mj. Góry Klasztornej), turistickou obec Dębowiec, státní hranici a končí v Jindřichově, kde se napojuje na již fungující síť cyklotras. Značená stezka v celkové délce cca 10 km je vedena mimo veřejné komunikace, což zajišťuje bezpečnost cyklistům. Na trase byly vybudovány zálivy s turistickými informacemi v podobě map, popisu místních památek, fauny a flóry a jsou zde umístěna odpočívadla. Za účelem propagace nové cyklostezky byla vydána v nákladu 2000 kusů společná mapa. Projekt byl rovněž propagován v rámci Evropského týdne cykloturistiky, mezinárodní cykloturistické akce, která se konala právě v Prudniku. S ohledem na charakter projektu byla spolupráce obou partnerů velmi intenzivní a veškeré aktivity pečlivě koordinované. Díky projektu došlo k propojení turistické infrastruktury na obou stranách hranice a k oživení cykloturistiky v příhraničním území.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   733 377,38
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants