Search for European Projects

Renovace památníku padlým a obnova přístupové komunikace (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0219)
Start date: Nov 23, 2005, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Na katastru obce Bochov se nachází Památník obětem 1. světové války. Spolu se zříceninou hradu Hartenstein,kostelem sv. Michala archanděla, sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí, gotickou studnou a kašnou, morovým sloupem, Hladovým vrchem, památníkem obětem Pochodu smrti na místním hřbitově, radnicí a městským domem čp. 33 patří tento Památník k pamětihodnostem obce Bochov. Základní kámen pomníku padlým v 1. světové válce byl položen roku 1924. Památník je umístěný na osamělém místě v Obci Bochov. Celý je složen z kamenných žulových bloků, tvoří tvar komolého čtyřbokého jehlanu. Na povrchu čelní strany pomníku je umístěna památeční deska z leštěné žuly a s vyzlaceným nápisem. Restaurátorským průzkumem bylo zjištěno, že kamenný materiál pomníku vykazuje rozsáhlá poškození. Nejzávažnější je devastující zásah na kamenných pamětních deskách, kdy byly v minulosti přesekány německy psané nápisy se jmény. Spárování mezi jednotlivými kamennými bloky je zřetelně vyžilé, a celá pomník tím pádem ztrácí soudržnost. Celý kamenný materiál je silně znečištěn náletovými deposity. Místy jsou zřetelné i mechy a lišejníky. Závěrem restaurátorského průzkumu bylo konstatováno, že památka vyžaduje bezodkladný komplexní restaurátorský zákrok. Předmětem projektu je rekonstrukce památníku padlým a jeho zpřístupnění z veřejné části obce vybudováním chodníku. Zároveň bude provedena regenerace dřevin.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 491 942,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants