Search for European Projects

Rekonstrukce zdroje tepla,zavedení regulace topného systému a instalace solárního ohrevu vody v Bystrici pod Hostýnem
Start date: Jun 30, 2005, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší instalaci solárního systému pro ohrev teplé užitkové vody a ústredního topení pro potreby internátu a rekonstrukci zdroje tepla a topného systému vcetne jeho regulace v hlavní budove školy. Ve škole bude zavedený energetický management ktérý bude sledovat a vyhodnocovat výši energetických úspor a bude je srovnávat se svým slovenským partnerem. Projekt prispeje ke snížení energtických nákladu a instalací moderních topných zarízení v objektech. Soucasne dojde k esnížení vypouštených emisi do ovzduší o NOx 1 481,201g/rok a CO 760,984g/rok
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   1 468 426,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants