Search for European Projects

Rekonstrukce ulice Zámecké v obci Sudice
Start date: Dec 31, 2004, End date: Apr 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt řeší rekonstrukci místní komunikace ulice Zámecké a současně i rekonstrukci souběžného chodníku včetně odvodnění zpevněných ploch novými silničními vpustěmi v hraniční obci Sudice, která leží v malebném údolí Sudického výběžku, jehož tvar na mapě je tak zřetelný, že nezaniká ani v mapách malých měřítek. Obec sousedí ze tří stran s Polskou republikou a je denně navštěvována polskými občany. Původ je zřejmý již v době před válkou, kdy zde neexistovala hranice a obyvatelé obcí jsou provázáni četnými příbuzenskými svazky, které se prohloubily otevřením hraničního přechodu Sudice - Pietraszyn v roce 1993. Návštěvnost obce je turistickým cílem v letních i zimních měsících.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75.1%   1 499 479,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants