Search for European Projects

Rekonstrukce silnice II/457, 445 v úseku Zlaté Hory – Konradów
Start date: Jun 14, 2005, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt Rekonstrukce silnice II/457, 445 v úseku Zlaté Hory – Konradów je dílčí etapou projektu rekonstrukce silnic druhé třídy č. 453, 454, 457, 445 na trase Rejvíz – Zlaté Hory (státní hranice). Navržené stavební práce spočívají v rekonstrukci vozovky v délce 3,299 km technologií recyklace za horka v trase a rozsahu původní komunikace. Součástí projektu je i rekonstrukce tří mostních objektů a odvodnění.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   15 218 847,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants