Search for European Projects

Rekonstrukce přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Studánky/Weigetschlag-silnice II/161 (CZ.04.4.83/2.1.00.1/0234)
Start date: Oct 2, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Silnice II/161 je zařazena do silniční sítě Jihočeského kraje a svým charakterem odpovídá uspořádání silnice II. třídy. Tato komunikace je důležitým spojením příhraničních regionů České republiky a Rakouska. Kryt této silnice je tvořen z asfaltobetonové konstrukce, kryt vykazuje ztrátu únosnosti a drsnosti. Vzhledem k rostoucímu dopravnímu zatížení dochází k deformaci krytu s místy vyjetými kolejemi a výtluky. Navíc je kryt porušen příčnými a podélnými trhlinami. Z důvodů zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční, cyklistické a turistické dopravy se provede rekonstrukce povrchu komunikace, osadní se nová ocelová silniční svodidla a dojde k provedení nového vodorovného dopravního značení, zvláště pro zvýšení bezpečného provozu chodců a cyklistů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 49.9%   6 131 802,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants