Search for European Projects

Regionální česko-bavorské poradenské a informační centrum pro zemědělství a venkov (CZ.04.4.82/1.1.00.1/0053)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je vybudování česko-bavorského poradenského a informačního centra pro venkov a zemědělství, jehož hlavní náplní bude podpora přeshraniční spolupráce v oblasti poradenství a poskytování informací s využíváním zkušeností bavorského partnera. V rámci projektu bude vytvořen zemědělský informační a marketingový systém (webové stránky) pro usnadnění přeshraniční komunikace. V průběhu projektu budou uspořádány 3 semináře pro zástupce z řad cílových skupin, na kterých získají účastníci aktuální informace důležité pro jejich činnost. Dále bude proveden dotazníkový průzkum týkající se možností diverzifikace činností zemědělců v cílové oblasti. Činnost centra přispěje k efektivnějšímu hospodaření zemědělců v oblasti, ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a v konečném důsledků pak k celkovému hospodářskému rozvoji příhraničního regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   390 825,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants