Search for European Projects

Regionalimpuls Landesausstellung 2009 (REILA 2009)
Start date: May 28, 2008, End date: Apr 29, 2011 PROJECT  FINISHED 

Zum ersten Mal richtet das Land Niederösterreich eine grenzübergreifende Landesausstellung aus. Gemeinsam mit dem Kreis Vysočina in Tschechien wird im Jahr 2009 die Schau mit dem Titel Österreich - Tschechien in den drei Städten Horn, Raabs und im grenznahen Telč gezeigt. Die gemeinsame Geschichte beider Länder sowie des Waldviertels und der Böhmisch-Mährischen Höhen stehen im Mittelpunkt. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs vor 20 Jahren ist der Anstoß für diese erste grenzüberschreitende Niederösterreichische Landesausstellung. Die Inhalte der Ausstellung werden partnerschaftlich von renommierten österreichischen und tschechischen Wissenschaftlern an allen drei Standorten gemeinsam erarbeitet. Die Ausstellung kann auf einen breiten Fundus an Exponaten zurückgreifen, vieles wird zum ersten Mal gezeigt. Exponate aus staatlichen Archiven und Museen Österreichs sowie Tschechiens, aus privaten Sammlungen und von Privatpersonen zur Verfügung gestellte Objekte zeigen ein vielfältiges, spannendes und verständliches Bild der gemeinsamen Geschichte. An den drei Standorten, dem Kunsthaus Horn, dem Lindenhof in Raabs und dem Schloss in der tschechischen Stadt Telč wird die gemeinsame Geschichte Österreichs und Tschechiens in den wichtigsten Facetten nachgezeichnet. Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis zu erleichtern, alte Denkmuster aufzubrechen, Gemeinsamkeiten und Differenzen aufzuzeigen und den Besuchern die miteinander verwobene Geschichte der beiden Länder vor Augen zu führen. Der Besucher begibt sich auf eine historische Zeitreise ohne Grenzen. Er folgt der spannenden Geschichte der letzten 100 Jahre, erlebt die vielfältige Erfahrung der Grenze sowie die Kultur des mitteleuropäischen Kernraumes. Země Dolní Rakousko a kraj Vysočina pořádá v roce 2009 ve městech Horn, Raabs an der Thaya a v Telči poprvé přeshraniční výstavu s názvem Rakousko – Česko. Ve středu pozornosti je společná historie obou zemí, stejně jako historie Waldviertlu a Vysočiny. Otevření železné opony před 20-ti lety se stalo impulsem k této první přeshraniční Dolnorakouské zemské výstavě. Obsah výstavy je partnersky vypracován renomovanými rakouskými a českými vědci a ve všech třech lokalitách společně sestaven. Výstava disponuje širokou paletou exponátů, z nichž mnoho je vystaveno vůbec poprvé. Předměty pocházejí jak ze státních archivů a muzeí Rakouska a České republiky, tak i ze soukromých sbírek a od soukromých osob. Návštěvníci se mohou těšit na pestrý, napínavý a srozumitelný obraz společných dějin. Na třech místech, v Domu umění v Hornu (Kunsthaus Horn), na Farském dvoře v Raabsu (Lindenhof Raabs) a na zámku v Telči, je společná rakouská a česká historie prokreslena v nejdůležitějších fasetách. Cílem je usnadnit oboustranné chápání, prolomit staré modely myšlení, ukázat rozdílnosti i pospolitosti a objasnit návštěvníkům vzájemně propletené dějiny obou zemí. Návštěvník se vydá na historickou cestu bez hranic. Bude moci sledovat poutavé dějiny posledních 100 let, zažije mnoho příběhů hranice a také kulturu v srdci středoevropského prostoru. Expected Results: • gemeinsame Umsetzung der grenzüberschreitenden Landesausstellung in Horn, Raabs und Telč • grenzüberschreitende Steuerung und Angebotsabstimmung • gemeinsame Entwicklung grenzüberschreitender touristischer begleitender Angebote und Veranstaltungen für die Region nördliches Waldviertel und die benachbarten Kreise Tschechiens • Ausstellungsinfrastruktur am Standort Telč (Errichtung der Parkplätze) • Společná realizace přeshraniční Zemské výstavy v Hornu, Raabsu a v Telči • Přeshraniční koordinace při řízení a sestavování nabídek • Společné vypracování přeshraničních turistických doprovodných nabídek a akcí v regionu severního Waldviertelu a sousedících českých krajů • Výstavní infrastruktura v Telči (zřízení parkovišť)
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70.1%   319 381,79
  • 2007 - 2013 Austria - Czech Republic (AT-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

6 Partners Participants