Search for European Projects

Regionale televisie Scheldemond 3
Start date: Jul 14, 2010, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

De Zeeuw van Vlaanderen 3 is het grensoverschrijdend televisieproject van vier regionale televisieomroepen uit de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland. Dankzij dit project kregen AVS en TV-Oost uit Oost-Vlaanderen, Focus-WTV uit West-Vlaanderen en Omroep Zeeland de kans om dertig unieke uitzendingen rond diverse themas te verzorgen. Achievements: De Zeeuw van Vlaanderen 3 was een vervolg op de uitzendingen Zeeuw van Vlaanderen 1 en 2′ en deze keer werd de nadruk gelegd op de Nieuwe Economie. Meer concreet werd gekeken wat de gemeenschappelijke punten waren in de huidige economische ontwikkelingen van de bedrijven, organisaties en overheden van de drie betrokken provincies. Hierbij werd ingezoomd op innovatie, duurzaamheid en kenniseconomie.De samenwerking tussen de 4 regionale omroepen resulteerde in meer dan 25 wekelijkse uitzendingen, elk zon 15 minuten lang. De uitzendingen hadden als opzet om burgers uit de betrokken provincies kennis te laten nemen van hetgeen er bij de buren gebeurt. De kijkcijfers bewijzen dat dit daadwerkelijk gelukt is. Ook werd effectief aanzet gegeven om zelfs eens een kijkje over de grens te nemen.Voor meer info: www.dezeeuwvanvlaanderen.tv

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Details

  • 50%   155 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website