Search for European Projects

Regenerace degradovaného lázeňského území v rámci česko - polské příhraniční spolupráce
Start date: Feb 29, 2012, End date: Aug 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

Projekt "Regenerace degradovaného lázeňského území v rámci česko-polské příhraniční spolupráce" je zaměřen na regeneraci a revitalizaci dříve znehodnoceného území. Společný projekt Společnosti Vincenze Priessnitze a města Glucholazy aktivně reaguje na potřebu obnovy a udržitelnosti životního protředí obou partnerů v rámci příhraniční spolupráce. Hlavním cílem, jak na české tak i na polské straně je navrácení původních přírodních hodnot do krajiny. Česká část projektu je věnována regeneraci již jednou urbanizovaného prostředí a řeší využití prostoru pro zcela nové účely. Projekt je rozdělen na tři části. První část se zabývá obnovou aleje, která je zaevidována jako významný krajinný prvek, druhá část řeší realizaci přírodního inhalatoria a třetí část je zaměřena na podporu biodiverzity a zlepšení stavu přírodního stanoviště. Polská část projektu se věnuje adaptaci silničních komunikací v okolí Parkové hory v Glucholazech, které byly poškozeny vodní erozí. Hlavním cílem je obnova přírodních hodnot tohoto okolí. V rámci projektu budou zrekultivovány zdegradované lesní plochy, na nichž bude založeno arboretum a botanická zahrada. V arboretu i botanické zahradě budou vysázeny stromy, keře a rostliny charakteristické pro biotop tohoto území. Shrnutím polské části projektu bude výchovně vzdělávací konference pro školní mládež.Projekt jako celek je obzvlášť zaměřen na péči o přírodu a krajinu a obnovu přírodních ekosystémů při zachování ekologické stability protředí. Realizací projektu se podpoří dosavadní spolupráce v oblasti obnovy životního prostředí. Achievements: Projekt byl zaměřen na regeneraci a revitalizaci území, které bylo v minulosti nepříznivě ovlivněno nezájmem, absencí údržby, obnovy a extrémními klimatickými podmínkami. Hlavním snahou, jak na české tak i na polské straně, bylo navrácení původních přírodních hodnot do krajiny v jesenicko-nysském regionu. Specifickým cílem bylo udržení ekosystému a podpora biodiverzity na daných územích. V rámci projektu byly vybudovány zcela nové ekosystémy. Na české straně byla v Jeseníku vybudována nová promenáda, vysázena nová lipová alej a vzniklo přírodní inhalatorium (plošná ornamentální výsadba z keřů, trvalek a jiných rostlin). Součástí projektu byla rovněž dodávka mobiliáře, informačních cedulí a prvků na pro podporu biodiverzity (hmyzí hotel, ježkovník, ptačí a netopýří budky). Na polské straně došlo k rekonstrukci cest poškozených erozí a rekultivaci části lesa, na jehož území vzniklo nové arboretum a herbarium. Projekt by shrnut v rámci výchovně-vzdělávací konference pro školní mládež. Partneři projektu vytvořili společný realizační tým složený ze zástupců české i polské strany, který se podílel na většině projektových aktivit. Projekt byl propagován na obou stranách formou tiskových zpráv, letáčků, pomocí rozhlasu či podáním informací na internetových stránkách.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 79%   319 802,00
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants