Search for European Projects

Reduce, Reuse, Recycle
Start date: Aug 1, 2015, End date: Mar 31, 2016 PROJECT  FINISHED 

În EU sunt generate 2,5 miliarde tone de deşeuri în fiecare an şi doar 35% din acestea sunt reciclate. Transformarea deşeurilor în resurse reprezintă o activitate cheie în realizarea unui ciclu economic complet. Soluţia pe care am propus-o noi a fost organizarea unei întâlniri transnaţionale a 50 de tineri cu 8 lideri decizionali în vederea realizării unui dialog structurat ce vizează crearea unei politici de tineret axată pe implicarea activă a tinerilor în reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Aspectul de noutate al proiectului l-a reprezentat premiza noastră că tinerii s-au implicat activ în alcătuirea unei politici de tineret în domeniul protejării mediului. Prin crearea unui cadru nonformal am oferit participanților oportunitatea de a înţelege, dobândi şi consolida abilităţi, aptitudini şi comportamente pozitive faţă de implicarea activă în societate prin protejarea mediului înconjurător şi a implicării în politici de tineret. Scopul proiectului: Organizarea unei întâlniri transnationale de tineret (9-18 octombrie 2015) de 10 zile în Homorod, județul Harghita în care au participat 50 de tineri din șase țări partenere (Italia, Macedonia, Romania, Slovacia, Turcia și Ungaria) cu 8 lideri decizionali în domeniul de tineret, lucrători de tineret, reprezentanți ai instituțiilor școlare, reprezentanți ai Prefecturii Harghita și reprezentanți ai Ministerului Mediului din România (Garda Națională de Mediu și Agentia Nationala Pentru Protecția Mediului) în vederea realizării unui dialog structurat ce a vizat crearea unei politici de tineret axată pe implicarea activă a tinerilor în reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Prin acest proiect am capacitat atât tinerii participanți cât și liderii decizionali prin tranziția de la un proces teoretic bazat pe input la unul practic ce a pus în vizor output-ul și capacitatea tinerilor de a se implica activ și practic în formularea unei politici de tineret de interes internaţional. Mai mult decât atât, am inclus 18 tineri ce s-au confruntat cu obstacole de tip geografic (din comunităţi rurale), economic și social. Obiective specifice: Pregătire: Am urmărit înzestrarea participanților noștri cu cunoștințele necesare în vederea participării la activități; informarea părților interesate și a mass mediei despre proiect; soluționarea aspectelor logistice și organizatorice. Implementare: Am facilitat un cadru nonformal pentru dialogul structurat pe tema mai sus menţionată şi implicarea în realizarea unei politici de tineret în domeniul protejării mediului. A urmat certificarea participanţilor. Follow-up: implicarea participanţilor în strategia de diseminare a rezultatelor proiectului. A urmat evaluarea finală a proiectului. Descrierea activităţi: Proiectul nostru a presupus un seminar de tip întâlnire transnaţională a tinerilor cu liderii decizionali ce s-a desfăşurat în localitatea Homorod, județul Harghita în perioada 9-18 octombrie 2015. Proiectul a fost demarat la iniţiativa tinerilor participanți şi răspunde nevoii acestora de se implica activ în crearea unei politici de tineret. Aceștia au avut ocazia de a-şi face vocea auzită şi de a contribui activ la dezvoltarea unei politici de tineret care a vizat implicarea activă a acestora în reducerea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Participanţii au fost tineri care nu au avut până acum şansa de a se implica activ în crearea unei politici de tineret. Ei au avut totodată oportunitatea de a realiza o expoziţie de artă de mediu şi o reprezentațiel de Eco Batucada. Motodologie: În vederea realizării activităţilor am apelat la metode nonfornale de educaţie participativă precum: animarea participanţilor; jocul de rol; chestionarul; învăţare prin a face; sesiuni de reflexie; învăţare individuală; participare activă în cadrul unui grup; prezentări publice, Eco Batucada, Expoziţie Environmental Art. Rezultate şi impact: Acest proiect a contribuit la dezvoltarea personală a participanţilor prin influenţarea lor de a se implica activ în realizarea unei politici de tineret. Au fost de asemenea implicaţi în strategia de diseminare a rezultatelor proiectului, precum şi a oportunităţilor programului Erasmus+. Am creat împreună o broşură a proiectului, a o platformă web în forma unui blog, draftul unei politici de tineret şi un studiu academic. Proiectul nostru a avut un impact pozitiv asupra tinerilor şi a liderilor decizionali de a implementa la nivel decentralizat o politică ce a vizat capacitarea populației în vederea unui consum sustenabil, responsabil și a protejării resurselor. Rezultate benefice pe termen lung: Proiectul nostru este strâns legat de strategia europeană 2020 în domeniul protecţiei mediului. Prin publicarea rezultatelor proiectului nostru în mediul online ne-am propus să contribuim pe termen mediu şi lung la mobilizarea tinerilor şi la schimbarea modului în care aceştia produc şi consumă bunuri (optarea pentru un consum durabil).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

5 Partners Participants