Search for European Projects

ředstavujeme Euroregion Praděd (Představujeme Euroregion Praděd)
Start date: Sep 30, 2006, End date: Aug 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zpracován společně s polskou stranou a jeho aktivity se vzájemně doplňují. Cílovými skupinami jsou obyvatele obou částí euroregionu, zástupci samospráv a jiné instituce.Ve svém obsahu se prostřednictvím jednotlivých akcí a propagace zaměřuje na zviditelnění euroregionu, jeho smyslu a poslání, podporuje rozvoj spolupracujících systémů, povzbubuje aktivitu regionu. Bude mít výrazný přeshraniční dopad. Velký důraz je kladen na propagaci projektu a EU. Společné akce budou motivací pro vzájemné zvyšování návštěvnosti obou částí Euroregionu Praděd, budou mít kladný vliv na rozvoj cestovního ruchu , spolupráce mezi institucemi, školami, obcemi a oběmi částmi Euroregionu Praděd.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   375 721,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants