Search for European Projects

Reciproční výměnný pobyt pracovníků sociální péče a služeb (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0448)
Start date: Sep 3, 2006, End date: Jul 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Města Tábor a Wels uzavřela v září 2005 smlouvu o partnerství. Na základě této smlouvy došlo již k několika zajímavým výměnným akcím (návštěvy představitelů měst, návštěvy seniorů i pracovníků sociálních služeb), které byly velmi úspěšné. Při těchto akcích se nabídla myšlenka uspořádat výměnné pobyty pracovníků sociální péče a služeb obou měst, aby se mezi sebou podělili o zkušenosti, praxi i dovednosti v oblasti sociální péče v odlišných systémech. Recipročního výměnného pracovního pobytu se zúčastní po deseti osobách z obou měst ( celkem 20 osob ). Všichni účastníci projektu se budou během pětidenního pobytu seznamovat se zařízeními sociální služby a péče v uvedených městech. Samotný přínos pro účastníky bude spočívat v osobním poznání provozu sociálních zařízení, organizace práce jednotlivých složek, systému poskytování a naplňování sociální péče a služeb klientům a uživatelům. Účastníci budou aktivně zapojeni do každodenních aktivit v zařízeních - např. příprava denního programu pro denní stacionář seniorů na základě vlastních zkušeností ve spolupráci se zahraničním partnerem a jeho realizace, výměna zkušeností s přijímáním klientů do jednotlivých zařízení, srovnávání úrovně poskytování a financování jednotlivých služeb, počet zaměstnanců v zařízeních, zajišťující zdravotní i sociální péči. Nedílnou součástí bude osobní výměna zkušeností účastníků. Jedním z přínosů projektu kromě poznání odlišných systémů a přístupů realizace zkušeností a poznatků ve svých zařízeních. Tyto pobyty budou dalším článkem v neformální podpoře rozvoje spolupráce obou měst, v poznání odlišných systému sociálních služeb a přístupu ke klientovi. Budou navázány nové kontakty mezi zařízeními a jejich představiteli či pracovníky.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   85 440,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants