Search for European Projects

řátelství na sněhu - česko-bavorské lyžařské závody (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0489)
Start date: Aug 30, 2006, End date: Apr 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Sportovní klub Nezdice na Šumavě provozuje na bázi občanského sdružení lyžařský vlek, který umožňuje sportovní vyžití návštěvníkům této části Šumavy, ale taktéž místním obyvatelům, zejména dětem. Obsahem a cílem projektu je jednak lepší prezentace lyžařského vleku prostřednictvím propagačních materiálů a informačních letáků (včetně prezentace závodů). Cílem projektu je také zvýšení bezpečnosti lyžování a lepší podmínky zejména pro děti. Lyžařské závody by měly vést ke vzájemným kontaktům partnerských lyžařských oddílů z obou zemí.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   66 750,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants