Search for European Projects

řátelské jezdecké závody TJJ LUCKY Drásov (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0416)
Start date: Oct 1, 2006, End date: Sep 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

TJJ LUCKY Drásov disponuje týmem zkušených a sehraných organizátorů závodů ve všech disciplínách jezdeckého sportu. Je pořadatelem seriálu skokových závodů ANECT CUP, drezurních závodů, seriálu voltižních a paravoltižních závodů ANECT voltižní série. V první řadě je však pořadatelem významných mezinárodních závodů s každoroční účastí cca 25 států z Evropy, Asie a Afriky ve voltiži - CVI** Brno. Přátelské jezdecké závody TJJ LUCKY Drásov budou novou tradicí jezdeckého oddílu na poli přátelských závodů pro děti, mladé jezdce a juniory ve třech disciplínách, které TJJ LUCKY Drásov provozuje. Jedná se o parkurové skákání v kategorii pony a koní, drezury v obou kategoriích a voltiž. V souladu s cíli a aktivitami Programu a Opatření budou závody pojaty hravou formou a soutěže budou nastaveny tak, aby se co nejvíce podpořila sounáležitost a prohloubily vztahy jezdců z obou regionů. V některých oddechových disciplinách nebudou jezdci soutěžit proti sobě, ale společně, dvojice sestavená z jezdců obou regionů tak, aby se sounáležitost prolínala celými závody. Děti budou mít motivaci spolu diskutovat, bavit se nebo se společně připravovat i mimo závodiště, například ve voltiži. Zahraniční hosté budou mít možnost seznámit se se všemi aktivitami hostitele TJJ Lucky Drásov, a to jednak na nástěnce a jednak v informačním kiosku , kde bude počítač s připojením na internet, s nastavenou domovskou stránkou TJJ Lucky Drásov. Sobotní táborový oheň podpoří neformálnost diskusí a napomůže rozvíjení partnerských a přátelských vztahů mezi soutěžícími, rozhodčími , trenéry a všemi ostatními zúčastněnými. Jedná se o projekt přínosný pro navazování a rozšiřování kontaktů mezi partnery z obou částí hranice v tématickém okruhu, podporovaném čtvrtou výzvou v rámci Dispozičního fondu. Jde o první neformální kontakt - navázání přátelských vztahů mezi oddíly, provozujícími jezdecký sport a zabývajícími se v rámci jezdeckého sportu prací s mládeží. Více viz Přeshraniční efekty
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73.1%   255 471,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants