Search for European Projects

przez edukację ku przedsiębiorczości - program partnerstwa szkół i przedsiębiorstw turystycznych na pograniczu polsko-czeskim. (Poprzez edukację ku przedsiębiorczości - program partnerstwa szkół i przedsiębiorstw turystycznych na pograniczu polsko-czeskim.)
Start date: Dec 31, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Pogranicze polsko-czeskie wykazuje niewystarczającą aktywność gospodarczą i wymaga stworzenia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, szczególnie w turystyce, strategicznej branży rozwojowej regionu.Celem projektu jest stworzenie transgranicznej sieci współpracy sektora edukacyjnego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych, co poprawi jakość kształcenia zawodowego i przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza. Projekt obejmuje powołanie polsko-czeskiej grupy roboczej, zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie kształcenia zawodowego w turystyce, kurs języka czeskiego i warsztaty aktywizacji gospodarczej, co daje pozytywny efekt transgraniczny.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   31 098,86
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants