Search for European Projects

PROJECTion: Boosting Competences of Youth Leaders
Start date: Aug 1, 2016, End date: Mar 31, 2017 PROJECT  FINISHED 

Awesome People, ideell ungdomsorganisation i Örebro, har ansökt för projektet ”PROJECTion:Boosting Competences of Youth Leaders” - en tvådelad utbildning för ungdomsledare där en utbildningsvecka äger rum i Sverige och en i Estland. Projektet syftar till att förbättra kvaliteten på unga ungdomsledares projektansökningar till Erasmus + genom att erbjuda ett utbildningsprogram för ungdomsledare att utveckla kompetenser och skapa ett starkt internationellt samarbete. Projektet kommer att samla 28 unga ungdomsledare från Sverige, Danmark, Spanien, Estland, Norge, Kroatien, Rumänien och Turkiet och kommer att ge deltagarna stöd i att gå från start till mål när det gäller att söka projekt och implementera dem. Målet är att skapa unga, kompetenta projektledare av ungdomsledare som tidigare inte har praktisk erfarenhet av att skriva projektansökningar eller leda projekt. Första delutbildningen handlar om att skriva projektansökan och skapa samarbete medan andra delutbildningen handlar om att slutföra ansökan och planera projektets genomförande.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

7 Partners Participants