Search for European Projects

project of SkolGIS (Förprojekt SkolGIS)
Start date: May 31, 2002, End date: Dec 30, 2002 PROJECT  FINISHED 

Projektet SkolGIS ska i förstudien konkretiseras genom utarbetande av lämplig arbetsmodell och samarbetsform utifrån följande grundtankar till ett huvudprojekt. - Elever ska få större kännedom om sin hembygd och regionen Jämtland-Tröndelag genom samarbete mellan skolor och med hjälp av GIS i skolarbetet - Lärare ska utveckla sitt samarbete och ta del av varandras pedagogik vilket ska leda till nya idéer för undervisning - Data kommer att användas från lokala och regionala aktörer såsom kommuner, landsting, museer, näringsliv m.m. Kartdata erhålls från lantmäterimyndigheterna. En geografisk databas byggs upp till vilken lokal och regional data knyts. En färdig GIS-applikation skapas från data och den färdiga applikationen ska läggas ut på en Internet server vilket gör den tillgänglig för alla skolor som kan använda den i sitt skolarbete

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details