Search for European Projects

pojení informačních míst partnerských měst Hodonín a Zistersdorf (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0436)
Start date: Aug 31, 2006, End date: Apr 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Jde o projekt již dlouhodobě plánovaný jak ze strany žadatele, tak ze strany partnerského rakouského města Zistersdorf. Cílem tohoto projektu je posílení kapacit poskytovaných služeb cestovního ruchu na obou stranách hranic, prohloubení vzájemné komunikace mezi oběma partnery a výměna a využití praktických zkušeností v rámci uvedených služeb-jde tedy o kroky vedoucí ke zlepšení společné nabídky a tedy co možná největšího využití ze strany turistů a široké veřejnosti. Pomocí jednotlivých aktivit projektu: - studijní cesty do partnerského města a okolí (předchází oslovení a jednání s poskytovateli služeb CR-hoteliéři, restauratéři a jiní, kteří budou mít zájem participovat poskytnutím svých prostor pro vytvoření dalších info. míst, která budou nabízet společné tiskoviny a informační služby návštěvníkům a turistům); - sběru informací a materiálů, vydání společných tiskovin a společné prezentace a propagace regionu; - posílení jazykových znalostí a společných setkání s následnou tvorbou plánu a aktivit do dalšího období, chceme nastavit platformu pro další společné projekty v rámci CR a společných nabídek a stát se tak silnými partnery, a to nejen na úrovni místních samospráv, ale i s výhledemrozvoje a spolupráce mezi podnikatelskou sférou (restauratéři, hoteliéři, provozovateli dalších rekreačních a turistických objektů, např. sportovišť aj.). Konečným výstupem projektu bude propojení nových informačních míst (a stávajících IC Hodonín a IC Zistersdorf), která budou mezi sebou kooperovat, poskytovat společné tiskoviny, podílet se na společné prezentaci a zejména (díky své kapacitě) poskytovat takřka nepřetržitý servis. Zázemí těchto info. míst budou poskytovat spolupracujcící podnikatelské subjekty a organizace - hotely, restaurace...(tato spolupráce je předjednána se stávajícími poskytovateli v místě, kdy tito provozovatelé dlouhodobě prokazují zájem o tyto služby). Manažerskou stránku projektu zajišťuje žadatel, resp. IC Hodonín.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   116 625,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants