Search for European Projects

pisné mapy rybářských revírů a okolí (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0158)
Start date: Jun 30, 2005, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Předmětem projektu bude zpracování popisných map rybářských revírů a turistického průvodce okresu Prachatice. Materiál bude zpracován ve třech jazycích (česky, německy, anglicky) a bude obsahovat základní informace o rybářských revírech. Popisné mapy a turistický průvodce budou určeny pro širokou rybářskou veřejnost, především z Čech a Německa. Navrhovaný projekt bude zaměřen na zlepšení informovanosti zájemců o sportovní rybolov v oblasti okresů Prachatice a Dolního Bavorska. Hlavním cílem bude bude rozšířit spolupráci s ryb.spolkem Dol.Bavorska a to formou setkání obou rybářských spolků.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 70%   267 852,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants