Search for European Projects

pagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor (Propagace turistických tradic Krkonoš a Jizerských hor)
Start date: Nov 30, 2008, End date: Dec 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Projekt vyjadřuje potřebu propagace polsko-českého pohraničí jako jedné turistické oblasti. Poloha Krkonoš a Jizerských hor na pomezí tří kultur způsobila, že se zde vyvinuly formy turistiky nepříliš známé v jiných regionech. Sjíždění na roháčkách nebo putování v nosítkách. Cílem projektu je prezentace tradičních forem cestovního ruchu pro obyvatele oblastí mimo podporované území, a to oblasti Pomořanska, Wielkopolska a Podlasia. Projekt bude spočívat v organizaci propagačních stánků na veletrzích cestovního ruchu v Aachen (Cáchy), Białymstoku, Jablonci nad Nisou, během městských slavností Dni Gryfic a v uspořádání tiskové konference v Poznani. Aranžace stánků bude odrážet vliv tradičních forem rekreace v Krkonoších a Jizerských horách na současné nabídky v cestovním ruchu. Bude to zdůrazněno vytvárnou dekorací stánků a brošurami, publikacemi a mapami. Shrnutím propagačních aktivit bude seminář spojený se setkáním zástupců odvětví cestovního ruchu z oblastí, kde budou probíhat prezentace realizovaného projektu. Cílem semináře a shrnujícího setkání bude aktivizace zástupců cestovního ruchu z polsko-českého pohraničí k zahajování propagačních aktivit v širším měřítku.Cílem projektu je také propagace Krkonoš a Jizerských hor jako míst udržování tradičních forem turistiky a míst s významným potenciálem zájmů o turistickou nabídku a aktivní volnočasové aktivity. Turistiky chápané jako udržování míst spojených s historií Krkonoš a Jizerských hor.Organizace propagačního cyklu přispěje ke zvýšení návštěvnosti, a to díky propagaci turistických zajímavostí Krkonoš a Jizerských hor v příhraničí Polska, České republiky a Německa.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 85%   45 221,20
  • 2007 - 2013 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants